โปรโมชั่น “Happy Funny with QUALITY กับโชค 1 ชั้น รางวัล 3 ต่อ”
สำหรับลูกค้าบริษัท และหน่วยงานราชการ

 

  รายละเอียด


               เมื่อลูกค้าสมัครเข้าร่วมโปรโมชั่นโดยซื้อกระดาษควอลิตี้ขนาด A4 สีใดก็ได้ เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 3 เดือน หรือ มียอดสั่งซื้อทั้ง 3 เดือนรวมกันตามที่ตกลงไว้ จะได้รับของรางวัลดังนี้
               ต่อที่ 1 เมื่อลูกค้าสมัครเข้าร่วมโปรโมชั่น และสั่งซื้อในเดือนแรก รับฟรี!!! Happy Box 1 กล่อง (รายละเอียดดังตารางด้านล่าง)
               ต่อที่ 2 เมื่อลูกค้าซื้อกระดาษครบ 3 เดือน หรือ มียอดซื้อรวมกัน 3 เดือนตามที่ได้ตกลงไว้ จะได้รับ Funny Box ฟรี!!! อีกหนึ่งกล่อง ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถเลือกของรางวัลเป็นอะไรก็ได้ จำนวนเท่าใดก็ได้ ตามมูลค่าของ Funny Box Click โดยลูกค้าสามารถเลือกของรางวัลเพิ่มเติมได้ที่นี่ Click
               ต่อที่ 3 ลุ้นรับรางวัลเป็น “กระดาษ 100 Kg หรือ กล้องดิจิตอล” ฟรี!!! โดยลูกค้าที่ได้สิทธิในการลุ้นรับรางวัลดังกล่าว คือ ลูกค้าที่มียอดซื้อจริงตรงตามแพ็กเกจที่ได้สมัครไว้

               เงื่อนไขในการให้ของรางวัล
               1. ในกรณีที่ลูกค้าเลือกแพ็กเกจ 50 รีมต่อเดือน หรือ ยอดซื้อ 3 เดือนรวมกันแล้วได้ 150 รีม บริษัทขอสงวนสิทธิในการให้ เลือก ของรางวัลในเว็บไซต์
               2. บริษัทขอสงวนสิทธิในการให้ของรางวัลใดๆ หากลูกค้ามียอดซื้อทั้ง 3 เดือนรวมกันแล้วไม่ถึง 150 รีม
               3. ในกรณีที่ลูกค้ามียอดสั่งซื้อทั้ง 3 เดือนรวมกันมากกว่า 150 รีม แต่ไม่ถึงตามแพ็กเกจที่ได้ตกลงไว้ ทางบริษัทจะพิจารณาการจ่ายของรางวัลเป็นรายๆ ไป
               4. สำหรับการลุ้นรับรางวัลในต่อที่ 3 หากลูกค้าเลือกรับของรางวัลเป็นกระดาษ ทางบริษัทจะแบ่งส่งให้เป็น 2 งวด โดยจะพ่วงไปกับการสั่งซื้อในรอบนั้นๆ

  เงื่อนไขในการเข้าร่วมโปรโมชั่น

               1. ปัจจุบันลูกค้าจะต้องไม่ใช้กระดาษ Double A หรือ กระดาษ QUALITY อยู่
               2. ลูกค้าจะต้องส่งใบ Invoice หรือ หลักฐานใดๆ ที่แสดงถึงการซื้อกระดาษของแบรนด์คู่แข่งอื่นๆ เช่น รูปถ่าย เปลือกห่อ ฯลฯ
               3. ในกรณีที่ลูกค้าส่งใบ Invoice หรือ หลักฐานใดๆ ที่แสดงถึงการซื้อกระดาษ Idea Green เข้ามา เช่น เปลือกห่อพร้อมรูปถ่ายตั้งแต่ 10 รีมขึ้นไป รับ Gift Voucher SF Cinema ฟรี !!! 2 ใบ มูลค่า 240 บาท*เมื่อท่านเลือกของรางวัลแล้ว กรุณาติดต่อผ่าน Sale หรือ ส่งแฟกซ์รายละเอียดของรางวัลที่ท่านเลือกมาได้ที่หมายเลข 02-659-1307*

จำนวนซื้อต่อเดือน

จำนวนซื้อ
ทั้งหมด
3 เดือน
รวมกัน

Happy Box

Funny Box

50

150

กระบอกน้ำควอลิตี้ มูลค่า 69

ม่านบังแดด QUALITY มูลค่า 120 บาท
หรือ
Gift Voucher มูลค่า 120 บาท

200

600

Gift Voucher มูลค่า 100 บาท

ของรางวัลมูลค่า 600 บาท *

400

1,200

เสื้อ QUALITY สีชมพู มูลค่า 300 บาท
หรือ
Gift Voucher มูลค่า 250 บาท
หรือ
QUALITY Gift Set มูลค่า 250 บาท

ของรางวัลมูลค่า 1,500 บาท *

600

1,800

เสื้อ QUALITY + ม่านบังแดด รวมมูลค่า 420 บาท
หรือ
Gift Voucher มูลค่า 400 บาท

ของรางวัลมูลค่า 2,500 บาท *

800

2,400

โทรศัพท์บ้าน Panasonic มูลค่า 590 บาท
+ Gift Voucher มูลค่า 200 บาท
หรือ
QUALITY Gift Set มูลค่า 250 บาท + Gift Voucher มูลค่า 500 บาท
หรือ
USB Flash Drive 2 GB มูลค่า 290 บาท + Gift Voucher มูลค่า 500 บาท
หรือ
สมาชิกนิตยสาร Voyage ครึ่งปี มูลค่า 990 บาท + Gift Voucher มูลค่า 100 บาท

ของรางวัลมูลค่า 3,500 บาท *

1,000

3,000

โทรศัพท์บ้าน Panasonic มูลค่า 990 บาท
หรือ
บัตรล่องเรื่องเจ้าพระยาครุยส์ มูลค่า 1,400 บาท
หรือ
Gift Voucher มูลค่า 1,000 บาท
หรือ
สมาชิกนิตยสาร Voyage ครึ่งปี มูลค่า 690 บาท + Gift Voucher มูลค่า 300 บาท

ของรางวัลมูลค่า 5,000 บาท *

  ภาพตัวอย่างของรางวัล

SP_A0264 copy.jpg SP_A0257.jpg kx-t2371  890.jpg นิตยสารโวยาจ.jpg
เสื้อสีชมพู QUALITY
มูลค่า 300 บาท
กระบอกน้ำ QUALITY
มูลค่า 69 บาท
โทรศัพท์ Panasonic
มูลค่า 590/890/990 บาท
สมาชิกนิตยสาร Voyage
มูลค่า 690 บาท
Coca.jpg ม่านเล็ก.jpg
บัตรล่องเรือเจ้าพระยาครุยส์
มูลค่า 1,400 บาท
Gift Voucher
มูลค่า 100 บาท
ม่านบังแดด QUALITY
มูลค่า 120 บาท

* ท่านสามารถเลือกของรางวัลแบบใดก็ได้ จำนวนเท่าใดก็ได้ ตามมูลค่าของ Funny Box Click ที่นี่