ประกาศผลรายชื่อร้านค้าที่ได้รับรางวัลจากการร่วมตอบแบบสอบถาม

QUALITY เหลือง(ใหม่)

รางวัลที่  1    กระเป๋าเดินทาง QUALITY  จำนวน  1  รางวัล

         1.  ร้าน105 ก๊อปปี้ทูปริ้นท์

รางวัลที่  2    Gift Set QUALITY  จำนวน  2  รางวัล

        1.   ร้านจิรโชติ สเตชั่นเนอรี่
        2.   ร้านเอส.อี.เอส ก๊อปปี้ปริ้นส์


 

รางวัลที่  3    ม่านบังแดด QUALITY(ใหญ่)  จำนวน  5  รางวัล

        1.   ร้าน SES
        2.   The Mall รามคำแหง
        3.   ร้านนครน่านเซ็นเตอร์
        4.   ร้านปริ้นส์แอนด์ช็อป
        5.   ร้านแพนด้า

 

 

รางวัลที่  4    เสื้อโปโลสีชมพู QUALITY  จำนวน  10  รางวัล

        1.   ร้านสมุทรปราการการพิมพ์
        2.   ร้านเชียงรายก๊อปปี้เซ็นเตอร์
        3.   ร้านเจมส์ก๊อปปี้
        4.   ร้านชำนาญมีเดีย
        5.   ร้านทุ่งทองก๊อปปี้
        6.   ร้าน Top Center
        7.   ร้านพีดี เครื่องเขียน
        8.   ร้านถ่ายเอกสารวิชากร ก๊อปปี้แอนด์พริ้นต์
        9.   ศูนย์ถ่ายเอกสาร จักรพงศ์ ก๊อปปี้เซนเตอร์
      10.   J.J.copy


รางวัลที่  5    ม่านบังแดด QUALITY(เล็ก)  จำนวน  10  รางวัล

        1.   ร้านแสงระวีโฟโต้
        2.   ร้านน้องณัฐก๊อปปี้คอม
        3.   ร้านบุญศิริปรินท์ ออนดีมานด์
        4.   ร้านบุษกรก๊อปปี้
        5.   ร้านซุปเปอร์เอ ก๊อปปี้เซ็นเตอร์
        6.   ร้านนิยมศึกษาภัณฑ์
        7.   ร้านไพศาลโอเอ
        8.   ร้านดอทคอม
        9.   ร้านพี เค ก๊อปปี้เซ็นเตอร์
      10.   ร้านวาดตะวัน 1

 รางวัล ชมเชย     กระบอกน้ำ QUALITY  จำนวน  22  รางวัล

        1.   ร้านถมทองการค้า
        2.   ร้านต้น ถ่ายเอกสาร
        3.   ร้านธงชัยโอเอ
        4.   ร้านสิริโชค
        5.   ร้านคัชมาตย์ ปริ้น แอนด์ ซีร็อกซ์
        6.   ร้านสุวรรณวิทยาภัณฑ์
        7.   ร้านพลอยก๊อปปี้
        8.   ร้านสว่างก๊อปปี้ (อุดรธานี)
        9.   ร้านไข่มุก
      10.   ร้านอุทยานเครื่องเขียน
      11.   ร้านคมชัดเร็ว
      12.   ร้านท่าชนะคอมพริ้นส์
      13.   ร้านจงจิตรการพิมพ์
      14.   บริษัทคลังวิทยาศึกษา จำกัด
      15.   ร้าน N.T.เพชรบูรณ์
      16.   ร้านวี พี ก๊อปปี้เซ้นเตอร์
      17.   ร้านทิพย์สุมนต์เครื่องเขียน
      18.   ร้านเพื่อนแท้
      19.   ร้านหมึกเข้มการพิมพ์
      20.   ร้านแสงศรีบุ๊ค
      21.   ร้านไหมไทยกิ๊ฟช็อฟ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่
      22.   บริษัท เอส พี เอส โอเอ กรุ๊ป ร้อยเอ็ด จำกัด


*** แล้วทางทีมงาน QUALITY จะติดต่อกลับไปหาท่านนะคะ ****

หากมีข้อสงสัยประการใด หรือแจ้งที่อยู่ใหม่ ติดต่อ สุวพีร์ (พิ้ว) โทร 085-8353262